Atgal

Viešieji pirkimai

Aukštos kvalifikacijos ir turintys daugiau nei 10 metų patirtį viešųjų pirkimų srityje teisininkai yra pasirengę pasiūlyti aukštos kokybės paslaugas.

Mūsų teisininkai turimą profesinę patirtį ir žinias naudoja konsultuojant tiekėjus ir perkančiąsias organizacijas įvairių sričių viešuosiuose pirkimuose. Didelį įdirbį turime kelių infrastruktūros, vandentvarkos, mišrių komunalinių atliekų, antrinių pakuočių, farmacijos, IT, inžinierinių sistemų energetikos ir kituose sektoriuose.
Atstovaudami klientų interesams esame sukūrę ne vieną sėkmės istoriją Lietuvos teismų instancijose ir Europos Sąjungos Teisingumo Teisme. Savo dalyvavimu esame reikšmingai prisidėję prie ne vienos teismų praktikos taisyklės suformavimo.

„Leximum“ viešųjų pirkimų teisininkų komanda padės Jums tinkamai pasiruošti viešiesiems pirkimams:

• Tiekėjams padėsime suprasti ir tinkamai įvertinti pirkimo dokumentus;
• Padėsime tinkamai paruošti pasiūlymus;
• Paruošime klausimus, prašymus ir pretenzijas;
• Būsime visada šalia pasirengę padėti viešųjų pirkimo sutarčių vykdymo procese;
• Atstovausime tiekėjus teismuose ir kitose institucijose, organizacijose sprendžiant kilusius ginčus ar kitus klausimus bet kurioje viešųjų pirkimų stadijoje;
• Perkančiosioms organizacijoms padėsime parengti pagal pirkimo sąlygas, technines specifikacijas ir sutarčių projektus;
• Padėsime atsakyti į tiekėjų klausimus ir pretenzijas, paruošime komisijų protokolus.