Atgal

Finansų teisė

Kontoroje dirba Advokatai, turintys daugiau nei 20 metų finansų teisės srityje (tiek dirbę finansinėse institucijose, tiek atstovaudami šiose institucijose klientus).

Mūsų teisininkai yra dirbę ir konsultavę finansų institucijas kreditavimo bei investicinių paslaugų srityse, atstovavę civiliniuose bei administraciniuose ginčuose dėl kreditavimo ir investicinių paslaugų. Kontoros advokatai ne kartą atstovavo finansines institucijas finansų rinkos priežiūros institucijoje vykdant įvairius projektus.
Mūsų teisininkai turimą profesinę patirtį ir žinias naudoja konsultuojant Klientus derantis ir sudarinėjant kreditavimo sutartis, renkantis kreditavimosi formas (kreditas, vertybinių popierių emisija ir pan.), steigiant bei registruojant finansų įstaigas, rengianti veiklos dokumentus ir kreipiantis į priežiūros instituciją dėl licencijos, kuomet finansų įstaiga ruošiasi teikti licencijuojamas paslaugas, parengiame visus tam reikalingus teisinius dokumentus. Teikiamos konsultacijos vertinant juridines investavimo galimybes, kuomet investavimas yra reglamentuotas teisės aktų nuostatomis (pvz.: kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų investavimas).

LEXIMUM verslo teisės profesionalų komanda Jums padės:

• išsiaiškinti reglamentavimo reikalavimus, tinkamai įvertinti ir parengti dokumentus bei teisės aktų nustatytais atvejais pateikti juos priežiūros institucijai finansų įstaigos steigimo atveju;
• veikiančioms finansų įstaigoms padėsime įvertinti turimų vidaus dokumentų ir teikiamų paslaugų atitiktį teisės aktų reikalavimams;
• atstovausime klientų interesams ginčuose dėl finansinių paslaugų (kreditavimo, investicinių paslaugų);
• atstovausime klientus finansų rinkos priežiūros institucijoje (Lietuvos Banke);
• konsultuosime dėl teisinių reikalavimų įgyvendinimo finansuojantis per vertybinių popierių emisijas (akcijas ar obligacijas);
• konsultuosime dėl darbuotojų motyvavimo darbdavio akcijomis reikalavimų ir paruošime reikalingus dokumentus.