dr. Linas Belevičius

Attorney-at-law, partner

Tel. +370 616 80944
E-mail linas.belevicius@leximum.lt

Attorney-at-law Linas Belevičius is a highly experienced professional in criminal law who specializes in defending and representing natural and legal persons in criminal cases for various criminal offences, in all pre-trial investigation institutions, prosecutor's offices, courts of all instances, as well as in the European Court of Human Rights or the United Nations Human Rights Committee.

Key projects and areas of activity

• Professional and effective defence of suspects and accused persons (natural and legal persons) in criminal cases, pre-trial investigation institutions, prosecutor's offices, courts of all instances;
• Representation of victims, civil plaintiffs, civil defendants and other participants in pre-trial investigation institutions, prosecutors' offices and courts;
• Representation before the European Court of Human Rights, the United Nations Human Rights Committee, preparation of statements and cases;
• Representation for award for damages caused by a criminal offence;
• Defence and representation in administrative cases and administrative misdemeanor cases;
• Representation in cases against the state for damages caused by illegal actions of officials;
• Preparation of procedural and other documents of legal significance;
• Consulting and organizing negotiations.

Key projects

• Cases against the state were won in the European Court of Human Rights, compensations from the state were awarded to the represented persons (case J.P. v Poland - compensation awarded, case Velečka and Others v Lithuania - compensations were awarded to 4 persons, etc.);
• Experience gained in large-scale, complex criminal cases related to financial crimes (effective protection of individuals in bank, credit union, company cases, etc.);
• Experience gained in large-scale, complex, resonant criminal cases of corruption-related crimes (successfully defended civil servants, representatives of private companies);
• Experience gained in large-scale, complex, resonant cases of organized crime;
• Effective, rational defence and representation of individuals in criminal proceedings for other categories of criminal offences.

Career

• Law firm LEXIMUM (Association of attorneys), attorney-at-law, partner, 2020 – to date.
• Law firm ”ADVIX Belevičius, Bukauskas, Čiupaila ir partneriai“, attorney-at-law, monitor, 2010 – 2020.
• Mykolas Romeris University, Faculty of Law, Institute of Criminal Law and Procedure, lecturer, associate professor, 2001 – 2019.
• Prosecutor General's Office of the Republic of Lithuania, Organized Crime and Corruption Investigation Department, prosecutor, 2005 – 2010.
• Vilnius Regional Prosecutor's Office, Organized Crime and Corruption Investigation Division, prosecutor, 2003 – 2005.
• Vilnius City District Prosecutor's Office, prosecutor, 1998 – 2003.

Education

• Doctor of Law in the Field of Social Sciences, 2005, Mykolas Romeris University.
• Master's degree in Law, Faculty of Law, Vilnius University, 1999.

Scientific activity and publications

• Doctoral dissertation of the area of law in the field of social sciences “Theoretical Fundamentals and Regulation of the Use of Technical Measures in Criminal Proceedings”, 2005, Vilnius.
• Belevičius L. Techninių priemonių panaudojimo tiriant nusikaltimus teisinis reglamentavimas // Jurisprudencija: Mokslo darbai. 2002. T. 29 (21). P. 72- 83.
• Belevičius L. Techninių priemonių panaudojimas baudžiamojo proceso veiksmų fiksavimui // Jurisprudencija: Mokslo darbai. 2005. T. 59 (51). P. 58 – 77.
• Belevičius L. Proceso veiksmų fiksavimas techninėmis priemonėmis ir gautų rezultatų panaudojimas įrodinėjimo procese. Pranešimas 2006-04-07 Mykolo Romerio universitete vykusioje konferencijoje tema „Aktualūs baudžiamojo proceso klausimai: įrodymai ir įrodinėjimas“.
• Belevičius L., Jurka R. Proceso veiksmų atlikimo garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis galimybės // Jurisprudencija: Mokslo darbai. 2007. T. 10 (100). P. 75-84.
• Belevičius L. Duomenų perdavimo elektroninių ryšių tinklais galimybės baudžiamojoje procesinėje veikloje // Jurisprudencija: Mokslo darbai. 2008. T. 6 (108). P. 54-59.
• Belevičius L. Reikalavimai techninių priemonių naudojimui baudžiamajame procese. Sąžiningas baudžiamasis procesas: probleminiai aspektai. Vilnius: Industrus, 2009. P. 327- 373.
• Belevičius L. Procesinių prievartos priemonių teisėtumo ir jų taikymo metu gautų įrodymų leistinumo probleminiai aspektai. Baudžiamasis procesas: nuo teorijos iki įrodinėjimo (prof. dr. Eugenijaus Palskio atminimui). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011. P. 325-359.
• Belevičius L. Tarptautinis bendradarbiavimas ir Europos Sąjungos baudžiamasis procesas: aktualijos, perspektyvos, lūkesčiai. Baudžiamojo proceso tarptautiškumas: patirtis ir iššūkiai. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013. P. 170-210.
• Belevičius L. Unification of standards of protection of the rights of suspected and accused persons in the European Union// Administratīvā un Kriminālā Justīcija: Latvijas Policijas akadēmijas teorētiski praktisks žurnāls. Riga: Latvijas Policijas akadēmijas izdevums. Nr. 1(66), 2014. P. 9-20.
• Belevičius L. Įtariamųjų ir kaltinamųjų teisių apsaugos standartų unifikavimas Europos Sąjungoje. Baudžiamasis procesas: teisingumo garantas ar kliūtis?“ leidinys. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakultetas. 2014. P. 53- 75.

Work experience in international projects

• American Bar Association project “Regional Advisory Anti-Corruption Program for Eurasia”, 2005-2006, funded by the US State Department, expert;
• Twinning project “Assistance in Improving the Capacity of the Prosecutor General’s Office”, implemented in 2007. European Institute (Denmark), national expert;
• Twinning project “Improving the Investigation Capabilities of the National Anti-Corruption Department” (Republic of Romania), implemented in 2009-2010. Northern Ireland Companies (NI-CO), short-term expert;
• Twinning project “Support to the Anti-Corruption Department of the General Prosecutor's Office of the Republic of Azerbaijan” (Republic of Azerbaijan), implemented in 2009-2010, short-term expert;
• Project “Analysis of Information Exchange between Law Enforcement Institutions in the Context of Existing EU Instruments”, implemented in 2009-2010. European Public Law Organization (EPLO), expert;
• Project “Destruction of Organized Crime Structures Using Organizational Psychology Tools”, implemented in 2009-2012. Expert of the National Investigation Bureau of the Republic of Finland, funded by the European Commission's program “Fight against Crime and Crime Prevention” (No. JLS/2008/ISEC/AG023).

Language proficiency

• Lithuanian, English, Russian.