dr. Linas Belevičius

Advokatas, partneris

Tel. +370 616 80944
El. paštas linas.belevicius@leximum.lt

Advokatas Linas Belevičius- didelę patirtį turintis baudžiamosios teisės profesionalas,- specializuojasi ginant, atstovaujant fizinius ir juridinius asmenis baudžiamosiose bylose dėl įvairių nusikalstamų veikų, visose ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose, visų instancijų teismuose, taip pat Europos Žmogaus Teisių Teisme, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitete.

Svarbiausi projektai ir veiklos sritys

• Įtariamųjų ir kaltinamųjų (fizinių ir juridinių asmenų) profesionali ir efektyvi gynyba baudžiamosiose bylose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose, visų instancijų teismuose;
• Atstovavimas nukentėjusiesiems, civiliniams ieškovams, civiliniams atsakovams ir kitiems proceso dalyviams ikiteisminio tyrimo įstaigose, prokuratūrose ir teismuose;
• Atstovavimas Europos Žmogaus Teisių Teisme, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitete, pareiškimų ir bylų parengimas;
• Atstovavimas dėl nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimo;
• Gynyba ir atstovavimas administracinėse bylose ir administracinių nusižengimų bylose;
• Atstovavimas bylose prieš valstybę dėl žalos, padarytos neteisėtais pareigūnų veiksmais, atlyginimo;
• Procesinių ir kitų juridinę reikšmę turinčių dokumentų rengimas;
• Konsultavimas bei derybų organizavimas;

Svarbiausi projektai

• Laimėtos bylos prieš valstybę Europos Žmogaus Teisių Teisme, atstovautiems asmenims iš valstybės priteistos kompensacijos (byla J.P. v Poland – priteista kompensacija, byla Velečka and others v Lithuania- 4 asmenims priteistos kompensacijos, ir kt.);
• Patirtis didelės apimties, sudėtingose baudžiamosiose bylose dėl finansinių nusikaltimų (efektyvi asmenų gynyba bankų, kredito unijų, bendrovių bylose ir kt.);
• Patirtis didelės apimties, sudėtingose, rezonansinėse baudžiamosiose bylose dėl korupcinio pobūdžio nusikaltimų (sėkmingai ginti valstybės tarnautojai, privačių įmonių atstovai);
• Patirtis didelės apimties, sudėtingose, rezonansinėse organizuoto nusikalstamumo bylose;
• Efektyvi, racionali asmenų gynyba ir atstovavimas baudžiamuosiuose procesuose dėl kitų kategorijų nusikalstamų veikų;

Karjera

• Advokatų profesinė bendrija LEXIMUM, advokatas, partneris, 2020 m.- iki šiol;
• Advokatų kontora „ADVIX Belevičius, Bukauskas, Čiupaila ir partneriai“, advokatas, seniūnas, 2010 m.- 2020 m.;
• Mykolo Romerio universitetas, Teisės fakultetas, Baudžiamosios teisės ir proceso institutas, lektorius, docentas, 2001 m. – 2019 m.;
• Lietuvos Respublikos Generalinė prokuratūra, Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamentas, prokuroras 2005 m. – 2010 m.;
• Vilniaus apygardos prokuratūra, Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius, prokuroras, 2003 m. – 2005 m.;
• Vilniaus miesto apylinkės prokuratūra, prokuroras, 1998 m. – 2003 m.

Išsilavinimas

• Socialinių mokslų teisės krypties daktaro mokslinis laipsnis, 2005 m., Mykolo Romerio universitetas;
• Teisės magistro kvalifikacinis laipsnis, 1999 m., Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas.

Mokslinė veikla ir publikacijos

• Socialinių mokslų srities teisės mokslo krypties daktaro disertacija „Techninių priemonių naudojimo baudžiamajame procese teoriniai pagrindai ir reglamentavimas“, 2005 m., Vilnius.
• Belevičius L. Techninių priemonių panaudojimo tiriant nusikaltimus teisinis reglamentavimas // Jurisprudencija: Mokslo darbai. 2002. T. 29 (21). P. 72- 83.
• Belevičius L. Techninių priemonių panaudojimas baudžiamojo proceso veiksmų fiksavimui // Jurisprudencija: Mokslo darbai. 2005. T. 59 (51). P. 58 – 77.
• Belevičius L. Proceso veiksmų fiksavimas techninėmis priemonėmis ir gautų rezultatų panaudojimas įrodinėjimo procese. Pranešimas 2006-04-07 Mykolo Romerio universitete vykusioje konferencijoje tema „Aktualūs baudžiamojo proceso klausimai: įrodymai ir įrodinėjimas“.
• Belevičius L., Jurka R. Proceso veiksmų atlikimo garso ir vaizdo nuotolinio perdavimo priemonėmis galimybės // Jurisprudencija: Mokslo darbai. 2007. T. 10 (100). P. 75-84.
• Belevičius L. Duomenų perdavimo elektroninių ryšių tinklais galimybės baudžiamojoje procesinėje veikloje // Jurisprudencija: Mokslo darbai. 2008. T. 6 (108). P. 54-59.
• Belevičius L. Reikalavimai techninių priemonių naudojimui baudžiamajame procese. Sąžiningas baudžiamasis procesas: probleminiai aspektai. Vilnius: Industrus, 2009. P. 327- 373.
• Belevičius L. Procesinių prievartos priemonių teisėtumo ir jų taikymo metu gautų įrodymų leistinumo probleminiai aspektai. Baudžiamasis procesas: nuo teorijos iki įrodinėjimo (prof. dr. Eugenijaus Palskio atminimui). Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2011. P. 325-359.
• Belevičius L. Tarptautinis bendradarbiavimas ir Europos Sąjungos baudžiamasis procesas: aktualijos, perspektyvos, lūkesčiai. Baudžiamojo proceso tarptautiškumas: patirtis ir iššūkiai. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2013. P. 170-210.
• Belevičius L. Unification of standards of protection of the rights of suspected and accused persons in the European Union// Administratīvā un Kriminālā Justīcija: Latvijas Policijas akadēmijas teorētiski praktisks žurnāls. Riga: Latvijas Policijas akadēmijas izdevums. Nr. 1(66), 2014. P. 9-20.
• Belevičius L. Įtariamųjų ir kaltinamųjų teisių apsaugos standartų unifikavimas Europos Sąjungoje. Baudžiamasis procesas: teisingumo garantas ar kliūtis?“ leidinys. Vilnius: Vilniaus universiteto Teisės fakultetas. 2014. P. 53- 75.

Darbo patirtis tarptautiniuose projektuose

• Amerikos advokatų asociacijos 2005- 2006 m. projektas „Regioninė patariamoji antikorupcinė programa Eurazijai“, finansuotas JAV Valstybės Departamento, ekspertas;
• Dvynių projektas „Pagalba gerinant Generalinės prokuratūros galimybes“, įgyvendintas 2007 m. Europos Instituto (Danija), nacionalinis ekspertas;
• Dvynių projektas „Nacionalinio Antikorupcinio departamento tyrimo galimybių tobulinimas“ (Rumunijos Respublika), įgyvendintas 2009- 2010 m. Šiaurės Airijos įmonės (NI-CO), trumpalaikis ekspertas;
• Dvynių projektas „Parama Azerbaidžano Respublikos Generalinės prokuratūros Antikorupciniam departamentui“ (Azerbaidžano Respublika), įgyvendintas 2009- 2010 m., trumpalaikis ekspertas;
• Projektas „Informacijos keitimosi tarp teisėsaugos institucijų analizė egzistuojančių ES instrumentų kontekste“, įgyvendintas 2009- 2010 m. Europos viešosios teisės organizacijos (EPLO), ekspertas;
• Projektas „Organizuoto nusikalstamumo struktūrų suardymas naudojantis organizacinės psichologijos priemonėmis“, įgyvendintas 2009-2012 m. Suomijos Respublikos Nacionalinio tyrimų biuro, finansuotas pagal Europos Komisijos programą „Kova su nusikalstamumu ir nusikalstamumo prevencija“ (Nr. JLS/2008/ISEC/AG023), ekspertas.

Kalbos

• Lietuvių, anglų, rusų